Arbetsområden

Advokatfirman Sederholm AB
 • • Offentlig försvarare
 • • Målsägandebiträde
 • • Särskild företrädare för barn

Klicka här för information

 • • Vårdnad, boende, umgänge
 • • Ekonomisk familjerätt

Klicka här för information

 • • Omhändertagande av barn (LVU)
 • • Omhändertagande av missbrukare (LVM)
 • • Mål om psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård (LPT, LRV)

Klicka här för information

 • • Asyl och uppehållstillstånd - skyddsbehov
 • • Uppehållstillstånd - anknytning
 • • Förvar

Klicka här för information