Brottmål

Advokatfirman Sederholm AB

Är du misstänkt för brott, har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Du har rätt att välja vilken advokat du vill ha som försvarare. Du bör inte delta i ett polisförhör utan att först ha talat med en advokat. Du har alltid rätt att ha din försvarare med vid förhöret.

Om du har blivit kallad till ett förhör hos polisen, men ännu inte fått någon försvarare, kan du kontakta polisen och berätta att du önskar viss advokat som din försvarare. Du kan även tala med oss så sköter vi kontakten med polis och åklagare.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du aldrig betala tillbaka något till staten. Om du döms för brott, kan du beroende på din inkomst, ibland bli återbetalningsskyldig till staten.

Advokatfirman Sederholm har stor erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare.

Om du utsatts för brott, kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet kan t ex vara en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå och utses av domstol. Du har rätt att välja vem du vill ha som biträde. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Om någon av våra advokater eller jurister blir ditt målsägandebiträde, kommer vi att göra allt för att du ska känna dig trygg och väl förberedd inför rättegången. Som ditt målsägandebiträde kan vi biträda dig vid t ex förhör samt hjälpa dig att driva skadeståndsanspråk i domstolen.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde.

En särskild företrädare för barn kan utses av tingsrätten i vissa fall. Det kan ske om en vårdnadshavare är misstänkt för brott mot barnet eller om det finns risk att en vårdnadshavare på grund av sin relation till den misstänkte inte kommer att ta tillvara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren har till uppgift att ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Det kan handla om att ta beslut om förhör med barnet, läkarundersökning och att driva skadeståndsanspråk.