Cecilia Johnsson

Cecilia Johnsson, biträdande jurist

Cecilia Johnsson, advokat

Cecilia Johnsson tog sin juristexamen, med inriktning på straff- och processrätt, vid Lunds universitet 2010. Efter avlagd examen fullgjorde hon sin notarietjänst på Förvaltningsrätten i Malmö. Notarietjänsten följdes av en tjänst som föredragande jurist - även denna på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter arbetade Cecilia som beslutsfattare på Migrationsverket i Malmö. Våren 2014 började Cecilia Johnsson arbeta hos oss på Advokatfirman Sederholm. Cecilia är advokat sedan 2016.

Verksamhetsområden:
- Brottmål
- Familjerätt
- Socialrätt
- Migrationsrätt
- Förvaltarskapsärenden

Mobilnummer: 0766-77 42 32
Direktnummer: 042-311 02 69
E-mail: cecilia@sederholm.se