Emilie Krook

Advokat Emilie Krook

Emilie Krook, advokat

Emilie Krook tog sin juristexamen, med inriktning på straff- och processrätt, vid Lunds universitet 2009. Efter avlagd examen arbetade hon som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt fram till 2011. Våren 2011 började Emilie Krook hos oss på Advokatfirman Sederholm. Hon är advokat sedan 2013.

Verksamhetsområden:
- Brottmål
- Familjerätt
- Socialrätt
- Migrationsrätt
- Förvaltarskapsärenden

Mobilnummer: 0707-30 73 93
Direktnummer: 042-311 17 63
E-mail: emilie@sederholm.se