Familjerätt

Advokatfirman Sederholm AB

Föräldrar kan vid en separation eller därefter hamna i konflikt om sina barn. Sådana tvister kan vara komplicerade och ärendets utgång har ofta en avgörande inverkan på klientens och hela familjens tillvaro. Advokatfirman Sederholm har en gedigen kunskap om och erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängestvister.

I många fall behöver den som anlitar en advokat inte betala hela kostnaden själv, utan kan utnyttja rättskyddet i sin hemförsäkring. I de fall hemförsäkringens rättsskydd inte kan utnyttjas kan en privatperson i vissa fall få allmän rättshjälp.

Att gifta sig, bli sambo, få barn och att skilja sig påverkar såväl livssituation som ekonomi. Advokatfirman Sederholm kan ge dig rådgivning i dessa frågor och hjälpa dig med upprättande av handlingar som till exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och testamente.

När en person gått bort kan frågor om arv uppstå och vanligtvis måste en bouppteckning göras. Advokatfirman Sederholm kan ge dig rådgivning och hjälpa dig med att upprätta en bouppteckning och genomföra ett arvskifte.