Lena Simmingskiöld

Lena Simmingskiöld, advokatassistentt

Lena Simmingskiöld, biträdande jurist

Lena Simmingskiöld har arbetat på Advokatfirman Sederholm sedan 2009. Hon avlade juristexamen vid Lunds universitet 2000 och har därefter arbetat som jurist på kronofogden och på Hyresgästföreningen. Lena arbetar sedan januari 2016 som biträdande jurist på Advokatfirman Sederholm.

Verksamhetsområden:
- Familjerätt
- Migrationsrätt
- Socialrätt


Mobilnummer: 0730-53 96 01
Direktnummer: 042-311 17 64
E-mail: lena@sederholm.se