Migrationsrätt

Advokatfirman Sederholm AB

För att få de bästa förutsättningarna att nå framgång med ansökan om asyl och uppehållstillstånd är det viktigt att ha en engagerad och erfaren advokat eller jurist vid sin sida. Vi på Advokatfirman Sederholm har mångårig erfarenhet av att hjälpa såväl vuxna som barn som behöver skydd i Sverige på grund av problem i hemlandet. Om du är asylsökande kan du begära att någon av juristerna eller advokaterna på Advokatfirman Sederholm utses som ditt biträde i målet.

I de flesta fall bekostar staten vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är då kostnadsfri för dig.

Vi på Advokatfirman Sederholm åtar oss uppdrag som ombud för personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon nära anhörig i Sverige. Vi kan till exempel hjälpa dig som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du är gift med en person i Sverige, som har – eller vill inleda – ett samboförhållande med person i Sverige eller som har barn i Sverige.

I vissa fall bekostar staten vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är då kostnadsfri för dig. Oavsett om staten bekostar vårt arbete eller inte har du rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig.

Att bli tagen i förvar innebär att bli frihetsberövad och placerad på en av Migrationsverkets förvarsenheter. Det är i många fall polisen eller Migrationsverket som beslutar att ta någon i förvar på grund av att de planerar att verkställa ett utvisnings- eller avvisningsbeslut.

Du som är tagen i förvar har rätt att välja vilken advokat som du vill ska företräda dig. Staten bekostar vårt arbete i dessa ärenden, vilket innebär att vår hjälp är kostnadsfri för dig.