Rebecca Linde

Emma Nilsson, biträdande jurist

Rebecca Linde, advokat

Rebecca Linde avlade juristexamen vid Uppsala universitet 2015, med inriktning på folkrätt och migrationsrätt. Sommaren 2015 började Rebecca Linde arbeta hos oss på Advokatfirman Sederholm. Rebecca är advokat sedan 2018.

Verksamhetsområden:
- Migrationsrätt
- Familjerätt
- Socialrätt
- Brottmål
- Förvaltarskapsärenden

Mobilnummer: 0706-61 40 66
Direktnummer: 042-301 74 04
E-mail: rebecca@sederholm.se