Socialrätt

Advokatfirman Sederholm AB

Vi på Advokatfirman Sederholm har stor erfarenhet av att företräda enskilda i mål mot myndigheter som rör omhändertagande av barn enligt LVU.

Då myndigheterna bedömer att ett barn, på grund av barnets hemsituation eller på grund av barnets eget beteende, inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ett omhändertagande av barn enligt LVU bli aktuellt. Det är viktigt att ha en engagerad och kunnig advokat vid sin sida. Vi på Advokatfirman Sederholm har stor erfarenhet av att företräda föräldrar och barn i mål mot myndigheter som rör omhändertagande av barn enligt LVU. Är du inblandad i ett sådant mål kan du begära att någon av juristerna på Advokatfirman Sederholm utses som ditt biträde i målet.

I de allra flesta fall är det staten som bekostar vårt arbete i dessa ärenden. Vår hjälp är då kostnadsfri för dig.

Vi på Advokatfirman Sederholm åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål beträffande omhändertagande av missbrukare enligt LVM. Du har rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig. Staten bekostar vårt arbete i dessa mål, vilket innebär att vår hjälp är kostnadsfri för dig.

Vi på Advokatfirman Sederholm åtar oss uppdrag som offentligt biträde i både mål om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Staten bekostar vårt arbete i dessa mål, vilket innebär att vår hjälp är kostnadsfri för dig.